1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn

1 RoK, egen brunn


Exhibition leaflet (Octopost #27)


Råggatan 4 c/o Alice Máselníková, 8/12-9/12, 2023.

Curerat av Alice Máselníková och arrangerat av Flat Octopus.