Tavla (föreställande WTITB 5 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck)

Tavla (föreställande WTITB 5 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck)

Tavla (föreställande WTITB 5 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck)

Tavla (föreställande WTITB 32 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck)

Tavla (föreställande WTITB 32 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck)

Tavla (föreställande WTITB 32 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck)

Tavla (föreställande WTITB 5 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck) (2023)

&

Tavla (föreställande WTITB 32 av Max Olofsson & Sebastian Nordbeck) (2023)

wadding, faux leather, cotton fabric.

Installation views from solo exhibition "If the shoe fits", Delsbo.